Rok szkolny 2017/2018

4.09.2017   15.09.2017   13.10.2017

 

 

 

 

 

Początek roku szkolnego

4 września 2017

zobacz zdjęcia

 

No i ruszamy. W całkiem nowej sytuacji- w dwóch budynkach.

Jednak jak co roku uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami.

Przywitaliśmy aż 4 klasy pierwsze.

w górę

 

Dzień Sprzątania Świata

15 września 2017

(odbywa się po raz 23)

Hasło w tym roku:

 „Nie ma śmieci, są surowce”

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzimy działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukujemy i w miarę możliwości usuwamy dzikie wysypiska.   

.     Prowadzone były zajęcia wychowawcze dotyczące tematyki ekologicznej, prezentowano referaty i prezentacje z zakresu zdrowia, ekologii i racjonalnej gospodarki odpadami. Uczniowie najstarszych klas wyszli z opiekunami w teren aby wziąć udział w "rzeczywistym" sprzątaniu świata, przez uprzątnięcie odpadów z wyznaczonych terenów.

Klasy I-III naszej szkoły również przyłączyły się do tej akcji.

 Wychowawcy przeprowadzili pogadanki na temat poczucia odpowiedzialności za środowisko, uwrażliwiając na jego piękno,  promując w ten sposób turystykę odpowiedzialną.Dzieci wykonywały prace plastyczne związane z  kolorystyką  pojemników, do których zbieramy odpady (plastik -żółte, szkło białe - białe, szkło kolorowe  - zielone, papier - niebieskie, metal - czerwone).

w górę

 

Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2017

zobacz zdjęcia

 

        13 października w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na uczniów. Na uroczystość zostali zaproszeni rodzice pierwszaków, a także nauczyciele uczący w obydwu budynkach naszej szkoły.

      Wszystko rozpoczęło się od powitania przez przewodniczącą i odśpiewania hymnu. Następnie 86 pierwszaków zaprezentowało program artystyczny przygotowany pod okiem wychowawców. Na program złożyły się wiersze oraz piosenki. Występy dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami. W końcu nadszedł moment ślubowania i pasowania, po którym każdy nowy uczeń naszej szkoły otrzymał pamiątkowy dyplom i książeczkę SKO. Życzymy naszym nowym uczniom sukcesów w nauce oraz wielu ciekawych, nowych doświadczeń..

w górę