Czytelnictwo

 

 

Biblioteka szkolna prowadzi miesięczną, półroczną i roczną statystykę wypożyczeń i ocenę stanu czytelnictwa. Co roku wybierany jest najlepszy czytelnik z klas I - III i  najlepszy czytelnik z klas IV - VI w ramach całorocznego konkursu. 

 

Wstecz

 

 

 

Wypożyczenia z biblioteki szkolnej w roku 2014/2015

 

 

 

 

 

         

 

 

Wyniki w czytelnictwie  2014/2015