Nasza szkoła została oddana do użytku 24 lutego 1962 roku. Była to szkoła 1000-lecia i jedna z największych w województwie katowickim.
Otrzymała nazwę im. Władysława Broniewskiego. Z tej okazji żona poety przysłała nam życzenia pomyślności. Koszt budowy wyniósł na tamte czasy 8.330.000zł.
Pierwszym kierownikiem szkoły został Marian Faberski. W tym samym roku powstaje Drużyna Harcerska i Zuchowa.
Na samym starcie nasza szkoła liczyła 249 uczniów i 6 nauczycieli. 3 września 1962 roku jest początkiem pierwszego  pełnego roku pracy.
Szkoła liczy już 332 uczniów i 10 nauczycieli. Przez kolejne lata szkoła prowadzi normalną działalność edukacyjno - wychowawczą.
Ciekawostką jest powstanie sądu koleżeńskiego, który osądzał uczniów za wykroczenia. Jedna taka rozprawa była transmitowana w Polskim Radio!!!
W roku szkolnym 1966/67 szkoła zdobywa nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Czystości i Estetyki Szkolnej.
Ten sam rok jest też sukcesem szkolnych koszykarek. Zdobywają II miejsce w Mistrzostwach Śląska pokonując kilka szkół podstawowych i liceów
(tak, tak kiedyś grano razem).
Od roku 1969 do 75 dyrektorem szkoły jest p. Andrzej Pysz. W czasie jego rządów w roku szkolnym 1970/71 w szkole uczy
się rekordowa liczba uczniów - 1155 dzieci. Zajęcia odbywają się na trzy zmiany od godziny 8.00 do 21.00. Od 1975 r. funkcję dyrektora pełni
p. Gustaw Dziadek. Za jego kadencji w roku '76 w ogólnoszkolnym konkursie powstaje godło i hymn szkoły. Elementy godła wymyślają uczniowie natomiast
model wykonała p. Urszula Żukowska. W roku 1980 dzięki zaangażowaniu dyrektora i ofiarności sponsorów szkoła jako pierwsza w mieście i gminie otrzymuje sztandar.
          Od 1985 roku następuje era dyrektorów-kobiet i tak kolejno p. Aniela Omozik ('85-'88), p. Gertruda Ossysek ('88-'89) oraz p. Maria Kala ('89-'91).
Od roku 1991 po objęciu rządów przez pierwszego dyrektora z konkursu p. Bogusława Żelaznego następują kolejne zmiany.
Szkoła zostaje wyposażona w sprzęt audio, video. Powstaje pracownia komputerowa oraz chluba szkoły - stadion lekkoatletyczny ('92r)
Przez kolejne lata szkoła pracuje pełną parą na swój dobry wizerunek. Rok 1999 staje się rokiem przełomowym, zapadają decyzje dotyczące przyszłości szkoły.
Decyzją naszych władz zostajemy szkołą podstawową w zreformowanym ustroju szkolnym. W czasie ferii dostajemy wspaniały prezent od ministerstwa -
pracownię komputerową w ramach projektu "Pracownia w każdej gminie"...cdn.