Numer Konta Rady Rodziców

SP 3 w Czerwionce -Leszczynach

 

86 8454 1095 2031 0012 5439 0002