Dni dodatkowo wolne w roku szkolnym 2017/2018

 

 

13 X (piątek) – Dzień Edukacji Narodowej

22 XII (piątek) – Wigilie klasowe

30 IV (poniedziałek) – przed 1 maja

2 V (środa) – Święto flagi

4 V (piątek) – po 3 maja

1 VI (piątek) – po Bożym Ciele

21 VI (czwartek) – przed zakończeniem roku szkolnego