RADA RODZICÓW

WIADOMOŚCI / OGŁOSZENIA

 

Zarząd Rady Rodziców  SP 3 w Czerwionce - Leszczynach

ustaliła kwotę wpłat na Radę Rodziców w wysokości 50 zł.

 

Pieniądze można wpłacać na konto Rady Rodziców

lub u Skarbników klasowych.

numer konta Rady Rodziców