Jeśli nie wiesz jakie zasady tu panują to weź się dokładnie za lekturę tej stronki.

Regulaminy

 

 

 

Regulamin wypożyczalni:

 

1.     Z wypożyczalni mogą korzystać bezpośrednio wszyscy uczniowie, którzy dobrze opanowali technikę czytania.

2.     Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od września do czerwca każdego roku.

3.     Każdy uczeń zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem wypożyczalni i zapamiętać sobie dni jej otwarcia.

4.     Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

5.     W wypożyczalni należy mówić szeptem.

6.     Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.

7.     Dwa tygodnie przed końcem każdego roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z wypożyczalni powinny być zwrócone.

8.     W przypadkach uzasadnionych wypożyczalnia może żądać książek pod wpływem ustalonego terminu.

9.     Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.

10. Nie można książek wypożyczonych oddawać samowolnie komu innemu.

11. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni.

Wstecz

 

Regulamin

MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO

 1.  Z Multimedialnego Centrum Informacyjnego (MCI) mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły w godzinach pracy biblioteki.

2.  Wszyscy korzystający z komputerów mają obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin, akceptując tym samym regulamin.

3.  Stanowisko komputerowe w bibliotece służy wyłącznie do celów edukacyjnych: poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, w zasobach Internetu, wykonywania prac dla nauki własnej, na zajęcia edukacyjne.

4.  NIE WOLNO! wykorzystywać komputera do gier i  zabaw.

 5.  Programy udostępniane są jedynie na miejscu. Nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni informatycznej.

6.  Korzystać można tylko  z zainstalowanych programów. ZABRANIA SIĘ! instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

7. Użytkowanie sprzętu komputerowego (tym drukarki, odtwarzacza CD, nagrywarki ,skanera) jest możliwe tylko za zgodą nauczyciela. Zabrania się posługiwania się własnymi dyskietkami i płytami CD bez konsultacji z nauczycielem.

8.  Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.

9.  Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.

10.   Jednorazowo z komputera można korzystać do 1 godziny (istnieje możliwość pracy, jeżeli są wolne stanowiska).

 11.   Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

12.   Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

13.  W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

14.   Z MCI nie można korzystać w czasie trwania przerw .

15.Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie lub twórców oprogramowania.

16.  Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza .