Rok szkolny 2017/2018

 

Koszt obiadu w miesiącu grudniu 2017 r.

wynosi: 55,50  

(15* 3,70zł =55,50 zł)

 

 

Posiłki wydawane są w godzinach 12.00-13.45

Z obiadu mogą  korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniach lekarskich

Obiad wydawany jest wówczas na wynos rodzinie ucznia                                 od godziny 12.50-13.15

 

Szanowni Państwo!

          Informujemy, że zgodnie z zaleceniem Urzędu Gminy i Miasta

w Czerwionce-Leszczynach,

od 1 marca 2013 r. wpłaty za obiady będą przyjmowane

wyłącznie bezpośrednio na rachunek bankowy szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Broniewskiego 44-238

 Czerwionka-Leszczyny

Nr konta: 62 8454 1095 2003 0036 0188 0007

Bank: OKBS o/ Czerwionka-Leszczyny

W tytule wpłaty proszę bezwzględnie wprowadzić dopisek o treści:

 

„nazwisko, imię dziecka, odpłatność za obiady za m-c …”

Dopisek jest wymogiem koniecznym dla prawidłowego zaksięgowania wpływu. 

  O wysokości wpłaty na kolejny miesiąc dzieci będą informowane pisemnie

w ostatni dzień mijającego miesiąca,

 a płatność należy uiścić do dnia 10 każdego miesiąca.

Wpłat można dokonywać zarówno w banku, na poczcie jak i przelewami elektronicznymi.

Informujemy, że nie trzeba dostarczać do Szkoły potwierdzenia dokonania wpłaty!

 

Wszelkie dodatkowe informacje udziela intendentka p. Karina Oślizło l

ub telefonicznie pod numerem telefonu 32/ 3389563